Wat is het kindgebondenbudget?

Ieder gezin in Nederland ontvangt kinderbijslag als je inwonende kinderen hebt die niet ouder zijn dan 18 jaar.

Wanneer je kinderbijslag ontvangt voor je kinderen kun je mogelijk ook een kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen.

Dit budget is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen dat als extraatje geldt. Hiermee kunnen gezinnen de onvoorziene uitgaven voor hun kinderen bekostigen.

In tegenstelling tot de kinderbijslag is het kindgebonden budget wel afhankelijk van het inkomen.

Wie heeft recht op een kindgebonden budget?

Het verzamelinkomen van het gezin is bepalend of je recht hebt op deze regeling of niet. Wanneer je kind geboren wordt ontvang je het kwartaal daarop kinderbijslag via de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Hierover ontvang je een brief met de hoogte van de kinderbijslag en gelijkertijd wordt er een melding gedaan naar de Belastingdienst voor het kindgebonden budget 2015.

Omdat de belastingdienst uw inkomensgegevens heeft zullen zij aan de hand van die gegevens bepalen of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

kindgebonden budget 2015 geldWanneer je inkomen lager is dan het gestelde norminkomen ontvang je binnen 8 weken een beschikking van de Belastingdienst met daarin het besluit dat je in aanmerking komt voor deze regeling.

Als het toetsingsinkomen te hoog is zul je geen brief ontvangen en kom je ook niet in aanmerking voor het kindgebondenbudget.

Hoe hoog is het budget

Normaal gesproken wordt ieder kalenderjaar de tegemoetkoming aangepast aan de inflatienormen. Voor 2015 wordt het kindgebonden budget aangepast.

Omdat het afhankelijk is van je verzamelinkomen zijn de bedragen voor de tegemoetkoming variabel. Je kunt wel je kindgebonden budget berekenen via de speciale toeslagen module van de belastingdienst.

Voor 2015 is de ondergrens € 19.767,00 Dit houdt in dat als je verzamelinkomen onder dit bedrag zit, je recht hebt op een maximaal kindgebonden budget.

Zit je inkomen boven de € 35.032 dan ontvang je geen kindgebonden budget.